POZOR:  Systém slouží jako pomůcka řidiči. Není určen k tomu, aby nahradil vaši pozornost a úsudek. Nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.
  POZOR:  Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.
  POZOR:  Jakmile se budete cítit unaveni, udělejte si přestávku. Nečekejte, až vás systém upozorní.
  POZOR:  Na určité jízdní styly může systém reagovat aktivací výstrahy, a to i v případě, kdy nebudete unaveni.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
  POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
  POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
  POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Systém vyhodnocuje únavu řidiče nebo zhoršení jízdního stylu a upozorňuje na danou skutečnost.
Za jízdy rychlostí vyšší než přibližně 65 km/h systém vyhodnocuje úroveň pozornosti, a to na základě stylu jízdy v rámci vyznačených jízdních pruhů a dalších faktorů.
Upozornění systému výstrah pro řidiče
Systém varování má dvě fáze:
  1. Dočasné varování vás upozorní, že potřebujete přestávku v jízdě. Tato zpráva se zobrazuje pouze na krátkou chvíli.
  2. Pokud si neodpočinete a systém i nadále rozezná horší jízdní styl, aktivuje se další upozornění. To zůstane na informačním displeji zobrazeno, dokud jej nezrušíte.
Poznámka:  Systém řidiče neupozorňuje při rychlostech nižších než přibližně 65 km/h.
Zobrazení systému výstrah pro řidiče
Stav systému výstrah pro řidiče můžete zobrazit tak, že pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolíte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Informace
Stiskněte tlačítko OK.  
Bdělost řidiče
Stiskněte tlačítko OK.  

Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazuje pomocí šestistupňového barevného sloupce. Společně s tím, jak se vypočítaná úroveň pozornosti snižuje, se stavový sloupec posouvá zprava doleva.
Missing Image
Vypočítaná pozornost je na dobré úrovni.
Missing Image
Vypočítaná pozornost je na nízké úrovni. Měli byste co nejdříve zastavit a udělat si přestávku.
Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazí šedě, pokud:
  • snímač kamery nedokáže sledovat značení jízdních pruhů,
  • Rychlost vozidla je nižší než přibližně 65 km/h.
Zapnutí/vypnutí systému výstrah pro řidiče
Zapnutí/vypnutí systému výstrah pro řidiče se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Asistent řidiče
Stiskněte tlačítko Menu.  
Bdělost řidiče
Stiskněte tlačítko OK.  

Poznámka:  Systém zůstane zapnutý nebo vypnutý podle toho, v jakém stavu se nacházel naposledy.
Resetování systému výstrah pro řidiče
Systém můžete restartovat těmito způsoby:
  • U stojícího vozidla vypněte a zapněte zapalování.
  • U stojícího vozidla otevřete a zavřete dveře řidiče.
Zprávy systému výstrah pro řidiče

Zpráva   Činnost  
Varování před únavou řidiče Odpočiňte si
Zobrazí se jako doporučení přestávky z důvodu nedostatečné pozornosti.  
Varování před únavou řidiče Odpočiňte si nyní
Zobrazí se jako příkaz k přestávce z důvodu nedostatečné pozornosti.