POZOR:  Za ovládání vozidla zodpovídáte za všech okolností. Tento systém je pouze pomůckou a nezbavuje vás zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Pokud je snímač zablokován, systém nemusí fungovat správně. Na čelním skle se nesmí nacházet žádné překážky.
  POZOR:  Jakmile se budete cítit unaveni, udělejte si přestávku. Nečekejte, až vás systém upozorní.
  POZOR:  Na určité jízdní styly může systém reagovat aktivací výstrahy, a to i v případě, kdy nebudete unaveni.
  POZOR:  Ve studeném počasí nebo při velmi špatných povětrnostních podmínkách nemusí systém fungovat. Funkce snímače může být omezena za deště, sněžení a při postříkání kapalinami.
  POZOR:  Pokud snímač nedokáže sledovat značení jízdních pruhů, nebude systém pracovat.
  POZOR:  Pokud dojde k poškození v bezprostředním okolí snímače, je nutné nechat vozidlo co nejdříve prohlédnout.
  POZOR:  Je-li vaše vozidlo vybaveno neschváleným zavěšením, systém nemusí fungovat správně.

Systém vyhodnocuje únavu řidiče nebo zhoršení jízdního stylu a upozorňuje na danou skutečnost.
Za jízdy rychlostí vyšší než přibližně 65 km/h systém vyhodnocuje úroveň pozornosti, a to na základě stylu jízdy v rámci vyznačených jízdních pruhů a dalších faktorů.
Upozornění systému výstrah pro řidiče
Systém varování má dvě fáze:
 1. Dočasné varování vás upozorní, že potřebujete přestávku v jízdě. Tato zpráva se zobrazuje pouze na krátkou chvíli.
 2. Pokud si neodpočinete a systém i nadále rozezná horší jízdní styl, aktivuje se další upozornění. To zůstane na informačním displeji zobrazeno, dokud jej nezrušíte.
Poznámka:  Systém řidiče neupozorňuje při rychlostech nižších než přibližně 65 km/h.
Zobrazení systému výstrah pro řidiče
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Settings.
 1. Zvolte možnost Information.
 1. Zvolte možnost Driver Alert.
Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazuje pomocí šestistupňového barevného sloupce. Společně s tím, jak se vypočítaná úroveň pozornosti snižuje, se stavový sloupec posouvá zprava doleva.
Missing Image
Vypočítaná pozornost je na dobré úrovni.
Missing Image
Vypočítaná pozornost je na nízké úrovni. Měli byste co nejdříve zastavit a udělat si přestávku.
Vypočítaná úroveň pozornosti se zobrazí šedě, pokud:
 • snímač kamery nedokáže sledovat značení jízdních pruhů,
 • Rychlost vozidla je nižší než přibližně 65 km/h.
Zapnutí a vypnutí systému výstrah pro řidiče
 1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Driver Assist..
 1. Zapněte nebo vypněte režim Driver Alert.
Poznámka:  Systém zůstane zapnutý nebo vypnutý podle toho, v jakém stavu se nacházel naposledy.
Resetování systému výstrah pro řidiče
Systém můžete restartovat těmito způsoby:
 • U stojícího vozidla vypněte a zapněte zapalování.
 • U stojícího vozidla otevřete a zavřete dveře řidiče.
Zprávy systému výstrah pro řidiče

Zpráva   Činnost  
Varování před únavou řidiče Odpočiňte si
Zobrazí se jako doporučení přestávky z důvodu nedostatečné pozornosti.  
Varování před únavou řidiče Odpočiňte si nyní
Zobrazí se jako příkaz k přestávce z důvodu nedostatečné pozornosti.