Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru *Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BMěrka hladiny motorového oleje *Viz   Měrka hladiny motorového oleje
CVíko plnicího otvoru motorového oleje *Viz   Měrka hladiny motorového oleje
DNádržka brzdové a spojkové kapaliny *Viz   Kontrola brzdové kapaliny.    Viz   Kontrola spojkové kapaliny
EAkumulátor.Viz   Výměna 12V baterie
FPojistková skříňka v motorovém prostoruViz   Pojistky
GVzduchový filtr.
HNádržka na kapalinu do ostřikovačů čelního a zadního sklaViz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
* Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.