POZOR:  Nepřekračujte 50 km/h. Zanedbání těchto pokynů by mohlo mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo smrt.
  POZOR:  Nepoužívejte sněhové řetězy na silnicích bez sněhové pokrývky.
  POZOR:  Sněhové řetězy lze namontovat pouze na uvedené pneumatiky.
  POZOR:  Pokud jsou na vozidle namontovány poklice, je nutné je před montáží řetězů sundat.

Sněhové řetězy používejte pouze na přední kola. Nepoužívejte samonapínací sněhové řetězy.
Sněhové řetězy používejte pouze s pneumatikami této velikosti:
  • 205/60R16.
  • 215/55R16.
Poznámka:  Nepoužívejte sněhové řetězy větší než 10 mm.
Udržujte správný tlak v pneumatikách.   Viz   Tlaky v pneumatikách
Vozidla se systémem řízení jízdní stability
Pokud je systém řízení jízdní stability zapnutý, může se vozidlo chovat nezvykle. Problém odstraníte deaktivací systému řízení jízdní stability.   Viz   Řízení stability
Poznámka:  Protiblokovací brzdový systém bude i nadále řádně fungovat.