Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
5,7–4,4 L/100 km5,2–4 L/100 km5,3–4,1 L/100 km108-139