Přeprava po městě  Provoz mimo město  Kombinovaný provoz  Emise CO2 
 L/100 km   L/100 km   L/100 km  g/km 
5,7–4,7 L/100 km5,2–4,2 L/100 km5,3–4,5 L/100 km115-139