Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
5,7–4,7 L/100 km5,2–4,2 L/100 km5,3–4,5 L/100 km115-139