POZOR:  Nepokládejte předměty ani nemontujte vybavení na kryty airbagů, na boční plochy opěráků předních nebo zadních sedadel ani na plochy, které mohou přijít do styku s aktivovaným airbagem. Při nedodržení těchto pokynů roste riziko zranění osob v případě havárie.
  POZOR:  Neupevňujte kabely antény ke kabeláži vozidla, k palivovému ani brzdovému potrubí.
  POZOR:  Napájecí kabely a anténu umístěte do vzdálenosti nejméně 10 cm od všech elektronických jednotek a airbagů.

Poznámka:  Vozidlo bylo testováno a homologováno podle předpisů vztahujících se na elektromagnetické přístroje. Je vaší zodpovědností se ujistit, že výbava, kterou nainstaloval autorizovaný prodejce na vaše vozidlo, je v souladu s platnou místní legislativou a ostatními předpisy. Poprodejní montáž určitých elektronický zařízení může omezit provoz některých funkcí vozidla, které využívají signál rádiové frekvence, jako např. přijímače rádiového vysílání, systému monitorování tlaku v pneumatikách, startovacího tlačítka, připojení přes Bluetooth nebo satelitní navigace.
Poznámka:  Zařízení vysílající na rádiových frekvencích (např. mobilní telefony a amatérské radiostanice) musí splňovat parametry uvedené na následující ilustraci a v tabulce. Pro montáž nebo používání těchto zařízení nedodáváme žádné speciální požadavky nebo podmínky.
Osobní automobil
Missing Image
Dodávka
Missing Image
Nákladní automobil
Missing Image
Frekvenční pásmo MHz   Maximální výstupní výkon ve wattech (maximální efektivní hodnota)   Umístění antén  
1-30   50   1  
50-54   50   2. 3  
68-88   50   2. 3  
142-176   50   2. 3  
380-512   50   2. 3  
806-870   10   2. 3