Zapnutí a vypnutí audio jednotky
Missing Image 
Nastavení hlasitosti
Missing Image
Změna rozhlasové stanice
Ruční ladění
Missing Image
Poznámka:  Naladěnou rozhlasovou stanici můžete změnit pomocí tlačítek vyhledávání.
Poznámka:  Uložené rozhlasové stanice lze naladit pomocí tlačítek předvoleb na dotykové obrazovce.
Tlačítko prohledávání vpřed a výběru další skladby
Missing Image  Stisknutím přejdete na následující skladbu.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.
Tlačítko prohledávání vzad a výběru předchozí skladby
Missing Image  Stisknutím se vrátíte na začátek skladby.
Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.
Pozastavení nebo přehrávání médií
Missing Image  Stisknutím spustíte přehrávání skladby. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.
Stisknutím tohoto tlačítka v režimu rádia ztlumíte autorádio. Opětovným stisknutím tlačítka ztlumení zrušíte.
Zapnutí a vypnutí obrazovky
Missing Image 
Nastavení zvuku
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přejděte k nastavením zvuku. Zvuk můžete optimalizovat pro různá sedadla.
Dále můžete aktivovat úpravu hlasitosti podle rychlosti vozidla a upravovat citlivost těchto funkcí.