Zapněte zapalování.
Chcete-li zjistit údaje o ujeté vzdálenosti pomocí klíče MyKey, nebo počet hlavních klíčů a klíčů MyKey vytvořených pro vozidlo, použijte ovládací prvky informačního displeje na volantu, jimiž zvolíte následující:

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu. 
MyKey
Stiskněte tlačítko OK
Info klíče MyKey
Stiskněte tlačítko OK