Deaktivace airbagu spolujezdce
  1. Zasuňte klíč do spínače.
Missing Image
  1. Otočte klíček do polohy OFF (vypnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce (OFF). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.