Všeobecné informace
Systém nebude funkční, pokud:
  • Je vybitý akumulátor vozidla.
  • Je vybitá baterie pasivního klíče.
  • Jsou zaplněny frekvence pasivního klíče.
  • Klika dveří není čistá.
Poznámka:  Pokud systém nefunguje, budete nuceni vozidlo odemknout a uzamknout pomocí dříku klíče.
Systém umožňuje řidiči ovládat vozidlo bez použití klíče a dálkového ovládání.
Pasivní zamykání a odemykání vyžaduje umístění platného pasivního klíče do jedné ze tří vnějších detekčních oblastí. Nachází se přibližně 1,5 m od klik předních dveří a od zadních výklopných dveří.
Zamykání vozidla
Missing Image
Snímače zamykání jsou umístěny v klikách předních dveřích.
Jedním dotykem v místě snímače zamykání zamknete vozidlo a zapnete alarm.
Odemykání vozidla
Missing Image
 Chcete-li dveře odemknout a otevřít, zatáhněte za vnější kliku předních dveří. Nedotýkejte se snímače zamykání na přední straně kliky.
Zamykání a odemykání dveří pomocí dříku klíče
Missing Image
Stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte břit klíče ven.
Poznámka:  Vložkou zámku je vybavena pouze klika dveří řidiče.