Seřizování zrcátek
Missing Image
ASpínač levého zrcátka.
BSeřizování zrcátka.
CSpínač pravého zrcátka.
Sklápění zrcátek
Vozidla s ručním sklápěním zrcátek
Zatlačte zrcátko ke sklu okna dveří.
Při vyklopení zrcátka se ujistěte, že je zajištěno v původní poloze.
Vozidla s automatickým sklápěním zrcátek
Po zamčení nebo odemčení vozidla se zrcátka automaticky sklopí, resp. odklopí.
Missing Image  Pokud parkujete ve stísněném prostoru, můžete zrcátka sklopit stisknutím tlačítka.
Opětovným stisknutím tlačítka zrcátka odklopíte.
Pokud stisknete tlačítko sklopení zrcátek ve chvíli, kdy je funkce automatického sklápění zrcátek aktivní, zrcátka se při odemknutí vozidla automaticky neodklopí.
 Funkci automatického sklápění můžete zapnout a vypnout na informačním displeji.