Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu
Missing Image 
Poznámka:  Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat.
Poznámka:  Kvůli předcházení zamlžení oken se recirkulace vzduchu může vypnout (případně může být blokováno její zapnutí), a to ve všech režimech proudění vzduchu kromě režimu maximálního chlazení. Zároveň se může při vysokých teplotách venkovního vzduchu automaticky zapnout či vypnout při nasměrování vzduchu do větracích otvorů v přístrojové desce a v prostoru pro nohy, aby se zvýšila účinnost chlazení.
Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Poznámka:  Za určitých podmínek může kompresor klimatizace zůstat v činnosti i po vypnutí klimatizace.
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování
Missing Image 
Poznámka:  Po zapnutí maximálního odmrazování se zapne vyhřívání čelního a zadního skla a klimatizace. Rychlost motorku ventilátoru se nastaví na nejvyšší hodnotu.
Poznámka:  Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení
Missing Image 
Poznámka:  Po vypnutí maximálního ochlazování zůstane klimatizace zapnuta.
Zapnutí a vypnutí automatického režimu
Missing Image  Automatický režim zapněte stisknutím tlačítka.
Automatický režim vypnete úpravou rychlosti motorku ventilátoru nebo úpravou rozvodu vzduchu.
Nastavení rychlosti motoru ventilátoru
Missing Image  Stisknutím a uvolněním tlačítka + nebo - nastavte objem vzduchu, který cirkuluje v prostoru pro cestující.
Poznámka:  Rychlost motorku ventilátoru je udávána rozsvícením kontrolek na ovládání.
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy
Missing Image 
Nastavení teploty
Missing Image
Nižší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty proti směru hodinových ručiček.
Vyšší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty po směru hodinových ručiček.
Poznámka:  Teplotu můžete nastavit v rozmezí 15,5–29,5°C.