Sedadla ve druhé řadě
Sklápění sedadla
  1. Plně zasuňte opěrky hlavy.
Missing Image
  1. Zatáhněte za páčku na horní straně sedadla.
  1. Sklopte opěradlo sedadla dopředu a stlačením středové části opěradla sedadla zajistěte západky.
Missing Image
  1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla sedadla.
  1. Posuňte sedadlo dopředu do dolní polohy a stlačením středové části opěradla sedadla zajistěte západky.
Poznámka:  Jakmile se sedadlo uzamkne v dolní poloze, uslyšíte zřetelné cvaknutí.
Poznámka:  Cestující v zadní řadě mohou sedět vedle sedadla, jehož opěradlo sedadla je sklopené do roviny, avšak nikoli naklopené.
Vyklápění opěradla
Missing Image
  1. Zatáhněte za popruh na zadní straně opěradla sedadla, zvedněte sedadlo a zatlačte je dolů, až se zajistí.
  1. Zatáhněte za páčku na horní straně sedadla, vyklopte opěradlo sedadla zpět a zajistěte je v dané poloze. Stlačením středové části sedadla ověřte, že jsou západky zajištěné.
Poznámka:  Pokud je na velkém popruhu vidět červená vlajka, opěradlo sedadla nelze vyklopit. Sedadlo musí být zajištěno a červená vlajka nesmí být vidět.