Zapínání a vypínání systému
Poznámka:  OFF se rozsvítí ve spínači.
Chcete-li systém zase zapnout, stiskněte spínač znovu.
Pokud se motor vypne, rozsvítí se zelená kontrolka systému auto-start-stop. Pokud je nutný zásah řidiče, bliká oranžově a zobrazí se zpráva.
Poznámka:  Když systém zjistí závadu, vypne se. Pokud zůstává vypnutý, nechte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.