Systém detekuje volné podélné nebo kolmé parkovací místo a automaticky vjede s vozidlem do volného prostoru (bez nutnosti ovládání řízení). Stačí pouze ovládat plynový pedál, řazení rychlostních stupňů a brzdový pedál. Systém vás při parkování vozidla vizuálně a akusticky navádí.
Pokud blízkost jiného vozidla nebo překážky vnímáte jako nežádoucí, můžete funkci systému potlačit uchopením volantu nebo stisknutím tlačítka.
Používání aktivního parkovacího asistenta – podélné parkování
Missing Image  Chcete-li hledat podélné parkovací místo, stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta jednou.
Při jízdě s vozidlem rychlostí nižší než 35 km/h systém automaticky snímá obě strany vozidla a vyhledává volné parkovací místo. Systém zobrazí zprávu a odpovídající grafický symbol pro označení, že probíhá vyhledávání parkovacího místa. Při hledání parkovacího místa použijte páčku směrových světel vlevo nebo vpravo.
Poznámka:  Pokud nejsou použita směrová světla, systém ve výchozím nastavení vyhledává na straně spolujezdce.
Missing Image
Když systém najde vhodné místo, zobrazí zprávu a zazní akustický signál. Zastavte své vozidlo a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se vaše vozidlo pohybuje velmi pomalu, může být předtím, než bude systém připraven pro parkování, nutné popojet o určitou vzdálenost směrem dopředu.
Automatické zaparkování na parkovací místo
Po zařazení zpátečky (R) a sejmutí rukou z volantu (bez bránění jeho pohybu) vozidlo automaticky bez pomoci zaparkuje na místo. Systém bude zobrazovat pokyny pro pohyb vozidla vzad a vpřed v rámci parkovacího místa.
Missing Image
Když usoudíte, že je vaše vozidlo správně zaparkováno, nebo když vydá parkovací asistent nepřerušovaný tón (doprovázený zobrazením zprávy a akustickým signálem), vozidlo zastavte.
Jakmile manévr aktivního parkovacího asistenta skončí, systém zobrazí zprávu a zazní zvukový signál.
Používání aktivního parkovacího asistenta – kolmé parkování
Missing Image  Chcete-li hledat kolmé parkovací místo, stiskněte dvakrát tlačítko aktivního parkovacího asistenta.
Při jízdě rychlostí nižší než 30 km/hsystém zobrazí zprávu a odpovídající grafický symbol pro označení, že probíhá vyhledávání parkovacího místa. Při hledání parkovacího místa použijte páčku směrových světel vlevo nebo vpravo.
Poznámka:  Pokud stranu nevyberete, systém automaticky zvolí stranu spolujezdce.
Missing Image
Když systém najde vhodné místo, zobrazí zprávu a zazní akustický signál. Zastavte své vozidlo a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud se vaše vozidlo pohybuje velmi pomalu, může být předtím, než bude systém připraven pro parkování, nutné popojet o určitou vzdálenost směrem dopředu.
Automatické zaparkování na parkovací místo
Po zvolení zpátečky (R) a sejmutí rukou z volantu (bez bránění jeho pohybu) vozidlo automaticky zaparkuje na místo. Systém bude zobrazovat pokyny pro pohyb vozidla vzad a vpřed v rámci parkovacího místa.
Missing Image
Když usoudíte, že je vaše vozidlo správně zaparkováno, nebo když vydá parkovací asistent nepřerušovaný tón (doprovázený zobrazením zprávy a akustickým signálem), vozidlo zastavte.
Jakmile manévr aktivního parkovacího asistenta skončí, systém zobrazí zprávu a zazní zvukový signál.
Používání aktivního parkovacího asistenta – asistent pro výjezd z podélného parkovacího místa
Asistent pro výjezd z podélného parkovacího místa automaticky vyjede s vozidlem z podélného parkovacího místa (bez nutnosti ovládání řízení). Stačí pouze ovládat plynový pedál, řazení rychlostních stupňů a brzdový pedál. Systém vás vizuálně a akusticky navádí pro zapojení do silničního provozu.
Missing Image  Pokud vaše vozidlo stojí v klidu na podélném parkovacím místě a chcete použít asistenta pro výjezd, stiskněte tlačítko aktivního parkovacího asistenta jedenkrát.
Systém zobrazí zprávu s požadavkem, abyste udali směr. Pomocí ukazatelů směru zvolte, na kterou stranu chcete s vozidlem vyjet z parkovacího místa.
Missing Image
Systém zjistí vzdálenost před a za vaším vozidlem a automaticky vyjede s vozidlem z podélného parkovacího místa (bez nutnosti ovládání řízení). Stačí pouze ovládat plynový pedál, řazení rychlostních stupňů a brzdový pedál. Systém vás vizuálně a akusticky navádí pro zapojení do silničního provozu.
Poté, co systém nasměroval vaše vozidlo mimo sousedící vozidlo nebo objekt, předá vám pokyn pro převzetí řízení a dokončení výjezdu z parkovacího místa.