Systém pomáhá udržovat odstup od vozidla před vámi. Systém řídí rychlost vozidla tak, aby udržel nastavený odstup od vozidla jedoucího před ním ve stejném pruhu. Systém brzdí a zpomaluje tak vaše vozidlo, aby mohl být udržován bezpečný odstup od vozidla jedoucího před vámi.
Systém využívá radarový snímač, který vysílá paprsek přímo před příď vozidla.
Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí adaptivního tempomatu
Missing Image  Stiskněte a uvolněte spínač.
Na informačním displeji se rozsvítí šedá kontrolka. Systém je nyní v pohotovostním režimu.
Missing Image
Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem
Jeďte požadovanou rychlostí.
Missing Image  Stiskem přepínače nahoru nastavíte aktuální rychlost.
Uvolněte plynový pedál.
Na informačním displeji se rozsvítí zelená kontrolka a zobrazí se aktuální nastavení odstupu a rychlosti.
Missing Image
Pokud je před vámi zjištěno vozidlo, zobrazí se symbol vozidla.
Poznámka:  Když je adaptivní tempomat aktivní, může se nastavená rychlost zobrazená na informačním displeji mírně lišit od hodnoty na rychloměru.
Změna nastavené rychlosti
Missing Image  Stiskem přepínače dolů nastavenou rychlost snížíte.
Nastavení odstupu
Velikost odstupu mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi můžete zvýšit či snížit stisknutím tlačítka ovládání odstupu.
Missing Image  Stisknutím a uvolněním snížíte vzdálenost mezery.Missing Image  Stisknutím a uvolněním zvýšíte vzdálenost mezery.
Zrušení nastavené rychlosti
Missing Image  Krátce stiskněte spínač nebo lehce sešlápněte brzdový pedál.
Poslední nastavení rychlosti a dostupu se zobrazí šedě, ale nevymaže se.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Missing Image  Stiskněte a uvolněte spínač.
 Vozidlo obnoví dříve nastavenou rychlost a nastavení odstupu.Když je systém aktivní, zobrazuje se nastavená rychlost trvale na informačním displeji.