Za určitých podmínek může ventilátor chlazení motoru běžet i několik minut po vypnutí motoru vozidla.Může se tak stát za nízkých okolních teplot nezávisle na teplotě chladicí kapaliny motoru, například při krátkých jízdách či za nízkých teplot chladicí kapaliny.