Vozidlo je vybaveno systémem selektivní katalytické redukce, který pomáhá snižovat množství výfukových plynů tím, že vstřikuje kapalné aditivum (AdBlue®) do výfukového systému. V případě narušení nebo deaktivace systému selektivní katalytické redukce nemusí motor nastartovat.
Hladinu kapalného aditiva je třeba udržovat, aby systém fungoval správně. Nejmenší množství doplňovaného aditiva potřebné pro znovuspuštění motoru je 5 L.
Poznámka:  Pokud vozidlo stojí ve svahu, může být nejmenší množství doplňovaného aditiva potřebné pro znovuspuštění motoru větší než 5 L.
Plnění nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue)
Missing Image
Plnicí trubka nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue) se nachází vedle plnicí trubky paliva a je opatřeno modrým víčkem. Nádrž plňte pomocí čerpadla na čerpacích stanicích kapalných aditiv (AdBlue) nebo z kanystru s kapalným aditivem (AdBlue).
Poznámka:  Kapalné aditivum, které potřísnilo lak karoserie, je nutné opláchnout mýdlovou vodou.
Plnění nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory pomocí čerpadla na čerpací stanici
Postup plnění nádrže kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue) se podobá postupu při tankování paliva.
 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
Missing Image
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva (AdBlue) pro vznětové motory.
 1. Plně zasuňte trysku plnicí pistole aditiva (AdBlue) pro úpravu výfukových plynů vznětových motorů.
Missing Image
 1. S tryskou plnicí pistole manipulujte ve vyznačené oblasti.
Poznámka:  Tryska palivové pistole po naplnění nádrže vypne přívod paliva.
 1. Trysku plnicí pistole aditiva (AdBlue) mírně nadzvedněte a poté ji pomalu vyjměte.
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
Natankujete-li do nádrže aditiva (AdBlue) nesprávnou kapalinu, nezkoušejte nastartovat motor. Použití nesprávného aditiva by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Doplňování kapalného aditiva pro vznětové motory (AdBlue) z nádoby
Vždy se řiďte pokyny od výrobce.
 1. Sejměte víko nádoby kapalného aditiva.
 1. Nasaďte na nádobu hubici a utahujte ji, dokud neucítíte silný odpor.
Missing Image
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva (AdBlue) pro vznětové motory.
 1. Zasuňte hubici do plnicí trubky nádrže aditiva (AdBlue) tak, aby se její těsnění plně usadilo na hrdle.
 1. Doplňte kapalinu do nádrže.
Poznámka:  Jakmile je nádrž plná, kapalina se přestane doplňovat.
 1. Vraťte nádobu do svislé polohy mírně pod plnicí trubkou kapalného aditiva (AdBlue) pro vznětové motory.
 1. Nechejte veškerou zbývající kapalinu v hubici stéct zpět do kanystru.
 1. Vyjměte hubici z plnicí trubky nádrže kapalného aditiva (AdBlue) pro vznětové motory.
 1. Sejměte hubici z nádoby na kapalné aditivum pro vznětové motory a znovu nasaďte víčko.
 1. Sejměte víčko hrdla nádrže kapalného aditiva.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.
Natankujete-li do nádrže aditiva (AdBlue) nesprávnou kapalinu, nezkoušejte nastartovat motor. Použití nesprávného aditiva by mohlo způsobit poškození, na které se nevztahuje záruka. Vozidlo nechte okamžitě zkontrolovat.
Varovná kontrolka systému selektivní katalytické redukce
Missing Image  Varovná kontrolka se rozsvítí jestliže systém zjistí, že je v nádrži nízká hladina kapalného aditiva (AdBlue) pro vznětové motory.
Pokud se varovná kontrolka rozsvítí, na informačním displeji se zobrazí zpráva, zda se jedná o závadu týkající se kapalného aditiva, nebo systému selektivní katalytické redukce. Svítí-li varovná kontrolka za jízdy a hladina kapalného aditiva je dostatečně vysoko, vyskytla se závada systému. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:  Po doplnění prázdné nádrže na kapalné aditivum pro vznětové motory může určitou dobu trvat, než bude změna množství kapalného aditiva pro vznětové motory zjištěna.