Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Zatáhněte za páčku odjišťování kapoty.
  1. Mírně nadzvedněte kapotu.
Missing Image
  1. Západku přesuňte napravo.
  1. Otevřete kapotu motoru.
Missing Image
  1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Poznámka:  Podržte žlutou část vzpěry kapoty.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru ze zajištění a řádně ji zajistěte ve sponě.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.