Poznámka:  Některé myčky používají vodu pod vysokým tlakem.Při tom může dojít k vniknutí kapek do vozidla a poškození určitých částí vozidla.
Doporučujeme vám, abyste své vozidlo myli houbou a vlažnou vodou s autošampónem.
Čištění světlometů
Poznámka:  Neoškrabávejte světlomety.
Poznámka:  K čištění světlometů nepoužívejte abraziva, lihová ani jiná chemická rozpouštědla.
Poznámka:  Neotírejte světlomety, když jsou suché.
Čištění zadního okna
Poznámka:  Neoškrabávejte vnitřní stranu zadního okna.
Poznámka:  K čištění vnitřní strany zadního okna nepoužívejte abraziva, lihová ani jiná chemická rozpouštědla.
Vnitřní stranu zadního okna vyčistěte měkkou netřepivou tkaninou a jemným čisticím prostředkem.
Čištění dekorativních pruhů a grafiky
Upřednostňujte ruční mytí vozu. Za následujících podmínek však můžete používat i tlakové mytí:
  • Nepoužívejte vodu pod tlakem vyšším než 14.000 kPa.
  • Nepoužívejte vodu teplejší než 82°C.
  • Proud vody by měl být rozstřikován v proudu, který svírá 40° úhel.
  • Udržujte trysku ve vzdálenosti 305 mm od karoserie. S jejím povrchem by měla svírat 90° úhel.
Poznámka:  Držení trysky tlakové myčky tak, že svírá úhel s povrchem karoserie, může poškodit grafiku a její odlupování od povrchu karoserie.
Péče o lak karoserie
Doporučujeme, abyste lak karosérie navoskovali jednou nebo dvakrát do roka.