Když vaše vozidlo uvízne v blátě nebo ve sněhu, může být výhodné systém regulace prokluzu vypnout, aby se kola mohla otáčet.
Zapínání a vypínání systému
Missing Image  Stiskněte tlačítko na přístrojové desce pod ovladači klimatizace.
Poznámka:  Po vypnutí systému regulace prokluzu zůstane stabilizační systém zapnutý.
Poznámka:  Systém se zapne vždy, když zapnete zapalování.
Poznámka:  Když systém zapnete nebo vypnete, rozsvítí se na přístrojovém panelu varovná kontrolka. Rozsvítí se také tehdy, když se systém aktivuje nebo když rozpozná závadu.