Pomocí tlačítek rychlé nabídky informačního displeje na pravé straně volantu je možné ovládat různé systémy vozidla. Informační displej podává odpovídající informace.
Tlačítka informačního displeje
Missing Image
ATlačítko zpět.
BŠipka nahoru.
CTlačítko hlasového ovládání.
DŠipka dolů.
ETlačítko vozu Mustang.
FTlačítko Audio.
GTlačítka telefonu.
HTlačítko nastavení.
ITlačítko navigace.
  • Stisknutím jednoho z tlačítek QAM spustíte nabídku.
  • Přepínáním (B) a (D) procházíte a zvýrazňujete možnosti v nabídce.
  • Stisknutím tlačítka OK spustíte dílčí nabídku.
  • Stisknutím tlačítka (A) nabídku opustíte.
  • Stisknutím tlačítka QAM otvírání nabídky v libovolnou chvíli nabídku zavřete (tlačítko návratu).
  • Stisknutím tlačítka OK vyberete a potvrdíte zvolené nastavení nebo zprávy.