Missing Image
Poznámka:   Pokud je otevřené jen jedno okno, může vydávat pulzující hluk. Abyste tento hluk snížili, mírně spusťte protilehlé okno.
Stisknutím spínače okno otevřete.
Nadzvednutím spínače okno zavřete.
Otevření okna jedním dotykem
Stiskněte spínač až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
Nadzvedněte spínač až nadoraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Ochrana proti přivření
Pokud okno narazí při zavírání na nějakou překážku, zastaví se a částečně se vrátí opačným směrem.
Potlačení funkce ochrany proti přivření
Zatáhněte za spínač a podržte jej dvě sekundy, dokud okno nedosáhne polohy, ve které se vypne ochrana proti přivření. Okno se bude zavírat bez ochrany proti přivření. Pokud spínač uvolníte ještě před úplným zavřením okna, pohyb okna se zastaví.