Elektricky sklápěná zrcátka
Missing Image
Stisknutím ovládacího prvku sklopte zrcátko ke sklu okna dveří. Opětovným stisknutím ovládacího prvku vyklopíte zrcátko do původní polohy.