Během činnosti se na displeji zobrazují čáry, které představují dráhu vašeho vozidla a blízkost objektů za vozidlem.
Missing Image
Kamera se nachází na zadních dveřích nákladového prostoru.
Použití systému kamery pro zpětný výhled
Systém kamery pro zpětný výhled zobrazuje prostor za vozidlem, když zařadíte zpátečku (R).
Poznámka:   Systém zpětného snímání není účinný při rychlostech nad 5 km/h a nemusí detekovat některé šikmé nebo pohyblivé objekty.
Systém používá dva typy vodítek, která vám pomáhají sledovat prostor za vozidlem:
  • Pevná vodítka: ukazují skutečnou dráhu vozidla při couvání v přímém směru. To může být užitečné při couvání na parkovací místo nebo parkování vozidla vedle objektu, který je za vámi.
  • Středová linie: pomáhá srovnat střed vozidla vzhledem k objektu.
Poznámka:   Pokud je zařazena zpátečka (R) a víko zavazadlového prostoru je otevřené, na displeji se nezobrazují žádné prvky kamery.
Ruční zvětšení
Poznámka:   Ruční zvětšení je k dispozici pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R). Když je zapnuta funkce ručního zvětšení, zobrazuje se pouze středová linie.
Dostupná nastavení pro tuto funkci jsou Zvětšit (+) a Zmenšit (-). Zobrazení změníte stisknutím symbolu na obrazovce kamery. Ve výchozím nastavení je zvětšení vypnuto.
Tato funkce vám dovoluje získat bližší zobrazení objektu za vozidlem. Zvětšený obraz obsahuje i nárazník jako referenci.Funkce zvětšení je aktivní pouze tehdy, když je zařazena zpátečka (R).Když je na převodovce vyřazena zpátečka (R), funkce se automaticky vypne a musí se resetovat, když je znovu použita.