Missing Image
Údaj  Zpráva 
Zdroje 
Přímé ladění 
Přednastavení 

Tyto možnosti lze ovládat pomocí dotykové obrazovky nebo hlasových příkazů.