Seznamování se systémem
Systém vám dovolí pracovat s různými funkcemi pomocí dotykové obrazovky a hlasových příkazů.
Používání dotykové obrazovky
Ovládat dotykovou obrazovku můžete prostým dotykem na položku či volbu, kterou chcete vybrat.
Missing Image
Údaj  Položka nabídky  Postup a popis 
Stavový řádek  V tomto řádku se zobrazují ikony a zprávy týkající se aktuálních činností systému, např. nastavení klimatizace, hlasových příkazů a funkcí telefonu (např. textové zprávy). 
Domácí  Toto tlačítko je k dispozici na hlavních obrazovkách. Jeho stiskem se dostanete na úvodní obrazovku. 
Hodiny  Tímto se zobrazí aktuální čas. Můžete nastavit hodiny ručně nebo je nechat řídit systémem vyhledávání polohy vozidla pomocí GPS. 
Venkovní teplota  Toto je zobrazení aktuální venkovní teploty. 
Funkční řádek  Stiskem jednotlivých tlačítek na tomto řádku vybíráte funkce. 

Poznámka:  Systém je vybaven funkcí, která umožňuje přístup a ovládání funkcí audiosystému 10 minut po vypnutí zapalování (pokud nejsou otevřené dveře).