Obecné tipy
  POZOR:  Delší používání recirkulace vzduchu může způsobit zamlžení oken. Pokud se okna zamlží, použijte nastavení odmlžování čelního skla.

Poznámka:  Nezávisle na nastavení rozvodu vzduchu můžete z větracích průduchů v prostoru pro nohy pociťovat mírné proudění vzduchu.
Poznámka:  Abyste snížili vzniklou vlhkost ve vozidle, nejezděte s vypnutým systémem nebo s neustále zapnutou recirkulací vzduchu.
Poznámka:  Pod přední sedadla neumísťujte žádné předměty, mohlo by dojít k narušení proudění vzduchu k zadním sedadlům.
Poznámka:  Z oblasti přívodu vzduchu v dolní části předního skla odstraňte případný sníh, led a listí.
Ruční ovládání klimatizace
Poznámka:  Abyste snížili zamlžování čelního skla během vlhkého počasí, nastavte proudění vzduchu směrem k větracím průduchům v čelním skle.
Automatická regulace klimatu
Poznámka:  Pokud je interiér vozidla mimořádně horký nebo studený, nastavení není potřeba. Systém automaticky co nejrychleji ohřeje nebo ochladí vzduch v interiéru na zvolenou teplotu. Aby systém fungoval efektivně, průduchy v přístrojové desce a boční průduchy by měly být zcela otevřeny.
Poznámka:  Když je při nízké venkovní teplotě zvolena možnost AUTO, proud vzduchu směřuje k čelnímu sklu a bočním sklům po dobu, kdy je motor studený.
Poznámka:  Když je systém vypnutý, do vozidla neproudí venkovní vzduch.
Poznámka:  Pokud vyberete režim AUTO a teplota interiéru i venkovní teplota je poměrně vysoká, systém automaticky zapne recirkulaci vzduchu, aby se maximalizovalo ochlazování interiéru. Pokud je dosaženo požadované teploty vzduchu, systém automaticky zvolí venkovní vzduch.
Poznámka:  Když zvolíte odmrazování nebo odmlžení čelního skla, funkce přístrojové desky a prostoru pro nohy se automaticky vypnou a zapne se klimatizace. Do vozidla proudí venkovní vzduch.
Rychlé vytápění interiéru

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu  Vozidla s automatickým ovládáním klimatu 
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.  Zmáčkněte tlačítko AUTO
Nastavte ovládání teploty na nejvyšší úroveň.  Nastavte regulaci teploty na nejvyšší úroveň vytápění. 
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy.   

Doporučená nastavení topení

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu  Vozidla s automatickým ovládáním klimatu 
Nastavte rychlost ventilátoru na druhý stupeň.  Zmáčkněte tlačítko AUTO
Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň.  Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň. 
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů prostoru pro nohy a čelního skla.   

Rychlé chlazení interiéru

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu  Vozidla s automatickým ovládáním klimatu 
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.  Stiskněte tlačítko MAX A/C
Nastavte regulaci teploty do pozice MAX A/C 
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.   

Doporučená nastavení pro chlazení

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu  Vozidla s automatickým ovládáním klimatu 
Nastavte rychlost ventilátoru na druhý stupeň.  Zmáčkněte tlačítko AUTO
Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň.  Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň. 
Nastavte ovládání rozvodu vzduchu do pozice větracích průduchů v přístrojové desce.   
Stiskněte tlačítko A/C 

Vozidlo stojí na místě po delší dobu během velmi vysokých venkovních teplot

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu  Vozidla s automatickým ovládáním klimatu 
Zatáhněte parkovací brzdu.  Zatáhněte parkovací brzdu. 
Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P nebo do neutrální polohy.  Volicí páku převodovky přesuňte do polohy P nebo do neutrální polohy. 
Nastavte ovládání teploty do pozice MAX A/CZmáčkněte tlačítko AUTO
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.  Nastavte ovládání teploty na požadovanou úroveň. 

Odmlžení bočních oken za chladného počasí

  Vozidla s manuálním ovládáním klimatu  Vozidla s automatickým ovládáním klimatu 
Nastavte rychlost ventilátoru na nejvyšší.  Stiskněte tlačítko maximálního odmrazování. 
Nastavte ovládání teploty na nejvyšší úroveň.   
Nastavte ovladač rozvodu vzduchu na ofukování čelního skla.   
Stiskněte tlačítko A/C 

Maximální chlazení v oblasti přístrojové desky nebo přístrojové desky a prostoru pro nohy
  1. Nastavte ovládání teploty na nejnižší úroveň.
  2. Stiskněte tlačítko A/C a tlačítko recirkulace.
  3. Nastavte rychlost ventilátoru nejprve na nejvyšší úroveň a poté nastavení uzpůsobte dle potřeby.