Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Zatáhněte za páčku k odjištění kapoty.
Missing Image
  1. Přesuňte hák nalevo.
Missing Image
  1. Otevřete kapotu a podepřete ji podpěrou.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru kapoty z uložení a po použití ji správně zajistěte.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 20–30 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:   Ujistěte se, že jste kapotu správně zavřeli.