Utahovací moment matice kol

Typ kola  Nm 
Všechny  120–146 Nm