Přeprava po městě  Provoz mimo město  Kombinovaný provoz  Emise CO2 
 L/100 km   L/100 km   L/100 km  g/km 
4,3–4,1 L/100 km4–3,5 L/100 km4,1–3,7 L/100 km99—108