Přeprava po městě  Provoz mimo město  Kombinovaný provoz  Emise CO2 
 L/100 km   L/100 km   L/100 km  g/km 
6,8–6,1 L/100 km5–4,4 L/100 km5,7–5 L/100 km114—129