Výběr zdroje rozhlasového signálu
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka zobrazte dostupné zdroje rozhlasového signálu.
Opakovaným stisknutím tlačítka vyhledejte požadovaný zdroj rozhlasového signálu.
Stiskněte tlačítko OK.
Předvolby stanic
Stanici uložíte podržením číselného tlačítka předvolby.
Poznámka:  Ke každém zdroji rozhlasového signálu lze uložit šest předvoleb.
Ruční přeladění stanice
Missing Image
Stanici přeladíte otočením ovládacího prvku.
Automatické přeladění rádiové stanice
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přeladíte na nejbližší stanici s nižší frekvencí.
Podržením tlačítka rychle vyhledáte nižší frekvenční pásmo.
Výběr stanice ze seznamu
Stisknutím tlačítka OK zobrazíte dostupné multiplexy. Ze seznamu vyberte požadovaný multiplex a stanici.