Volitelné nastavení
Všechny klíče MyKey můžete naprogramovat na shodné nastavení.
Hlavním klíčem zapněte zapalování.
Chcete-li naprogramovat klíč MyKey, pomocí ovládacích prvků displeje zábavního systému zvolte tyto položky:

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Zvolte možnost Nastavení. 
Vozidlo
Zvolte možnost Vozidlo. 
MyKey
Zvolte možnost MyKey. 
MyKey
Přejděte do hlavní nabídky systému MyKey, v níž lze změnit nastavení systému MyKey. 
Postupujte podle pokynů na displeji. Naprogramovaná omezení budou použita při vypnutém zapalování, otevření a zavření dveří řidiče a při opětovném spuštění motoru vozidla pomocí naprogramovaného klíče nebo vysílače.