Missing Image
Údaj  Zobrazení na úvodní obrazovce 
Zobrazuje aktivní zdroj médií nebo kompas. 
Na obrazovce se objeví název připojeného telefonu. Zobrazuje se také stav funkcí telefonu. Mezi ně patří síla signálu, nabití baterie, nastavení nouzového asistenta (zapnuto nebo vypnuto), nové textové zprávy a roamingový režim. 
Zobrazuje informace navigace nebo zvukového systému. 

Stiskem zobrazených funkcí příslušnou funkci vyvoláte.
Jakmile zvolíte tlačítko domů, systém vás vrátí na tuto obrazovku.