Zamykání dveří
Snímače zamykání jsou umístěny na horní straně všech vnějších dveřních klik.
Missing Image
Jedním dotykem v místě snímače zamykání zamknete vozidlo a zapnete alarm. Směrová světla zablikají.
Dvěma dotyky v místě snímače zamykání v průběhu tří sekund uzamknete vozidlo dvojitě a zapnete alarm.Směrová světla zablikají.Nedotýkejte se snímače odemykání nacházejícího se na zadní straně dveřní kliky.
Dveřní klika musí být čistá, jinak by systém nemusel fungovat správně.
Poznámka:  Vozidlo se nezamkne automaticky. Pokud se nedotknete snímače zamykání, vozidlo zůstane odemknuté.
 Po zamknutí dveří pomocí snímače zamykání bude možné vozidlo znovu odemknout až po krátké prodlevě. Tato prodleva umožňuje zatažením za kliku zkontrolovat, zda je vozidlo zamknuto. Po uplynutí prodlevy lze dveře opět odemknout, pokud je pasivní klíč v příslušné oblasti detekce.
Odemykání dveří
Snímače odemykání jsou umístěny na zadní straně všech vnějších dveřních klik.
Missing Image
Jedním dotykem v místě snímače odemykání odemknete vozidlo a vypnete alarm.Směrová světla zablikají.Nedotýkejte se snímače zamykání nacházejícího se na horní straně dveřní kliky.
Dveřní klika musí být čistá, jinak by systém nemusel fungovat správně.
Po odemknutí dveří pomocí snímače odemykání bude možné vozidlo znovu zamknout až po krátké prodlevě. Po uplynutí prodlevy lze dveře opět zamknout za předpokladu, že se pasivní klíč bude nacházet v příslušné oblasti detekce.
Odemykání zadních výklopných dveří
Missing Image
Stiskněte vnější uvolňovací tlačítko skryté nad registrační značkou.
Poznámka:  V dosahu detekce se musí nacházet platný pasivní klíč.