Zatažení elektrické parkovací brzdy
Poznámka:   Elektrická parkovací brzda vydává při své činnosti hluk. To je normální.
Missing Image  Zatáhněte za spínač směrem nahoru.Missing Image  Červená varovná kontrolka v průběhu činnosti bliká. Jakmile je parkovací brzda zatažena, kontrolka zůstane rozsvícena.
Pokud bude i nadále blikat nebo pokud se vůbec nerozsvítí, znamená to, že systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Ruční uvolnění elektrické parkovací brzdy
Zapněte zapalování.
Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
Missing Image  Červená varovná kontrolka zhasne.
Pokud zůstane rozsvícena nebo pokud bude blikat, znamená to, že systém má poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Rozjezd do kopce s přívěsem
Sešlápněte a podržte brzdový pedál.
Missing Image  Zatáhněte za spínač směrem nahoru a podržte jej.Missing Image  Uvolněte spínač a běžným způsobem se rozjeďte.
Zařaďte rychlost.
Sešlápněte plynový pedál do takové míry, aby motor vyvinul dostatečný točivý moment potřebný k rozjetí, aniž by vozidlo couvlo ze svahu.