Missing Image  Nastavení vozidla vhodné pro vyváženou jízdu.
Poznámka:  Jedná se o výchozí režim, který se zvolí vždy, když zapnete zapalování.