Missing Image
Stiskněte vnější uvolňovací tlačítko skryté nad registrační značkou.
Poznámka:  V dosahu detekce se musí nacházet platný pasivní klíč.