Další hlasové příkazy naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Missing Image  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu a počkejte na hlasový pokyn.
Poznámka:   Dalším stisknutím tlačítka hlasového ovládání zastavíte přehrávání hlasového pokynu a můžete začít mluvit.
Často používané obecné hlasové příkazy
  • List of Commands
  • Cancel
  • Help