Poznámka:   Další informace naleznete na místních webových stránkách společnosti Ford.
Missing Image  Stiskněte tlačítko.
Nastavení cíle

Missing Image
Používání zadávání textu
Zvolte možnost Destination.
Zvolte možnost Search a zadejte cíl.
Poznámka:   Cíl můžete zadat několika způsoby – město, ulice, číslo popisné; město, číslo popisné, ulice, PSČ nebo bod zájmu.
Poznámka:   Není nutné zadávat cílovou zemi.
Poznámka:   Chcete-li zadat přehlasované samohlásky nebo znaky s diakritikou, např. ä nebo é, stiskněte a podržte odpovídající znak na klávesnici.
Zvolte možnost Search.
Volbou možnosti Start zahajte navigaci.

Missing Image
Poznámka:   Stisknutím tlačítka v pravém horním rohu hlavní mapy zobrazíte přibližný čas dojezdu do cíle, zbývající čas cesty nebo zbývající vzdálenost do cíle.
Pomocí mapy
Zvolte místo na mapě.
Volbou možnosti Start zahajte navigaci.
Úprava hlasitosti navigačních pokynů
Hlasitost navigačních pokynů můžete změnit otočením ovladače hlasitosti ve chvíli, kdy je přehráván navigační pokyn.
Poznámka:   Pokud jste hlasitost neúmyslně zcela ztlumili, stisknutím tlačítka indikace směru přehrajte poslední hlasový pokyn a upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
Ztlumení navigačních pokynů
Missing Image  Stiskněte tlačítko.
Poznámka:   Systém ztlumí všechny další navigační pokyny.
Poznámka:   Když ztlumíte navigační pokyny, barva symbolu se změní na zelenou.
Zrušení trasy
Missing Image  Stiskněte tlačítko.
Zvolte možnost Cancel Route.

Missing Image
Poznámka:   Tlačítko nabídky se nachází vždy v pravém dolním rohu hlavní mapy.
Často používané hlasové příkazy
  • Destination My Home
  • Destination My Work
  • Find a Previous Destination
  • Destination Favorites
  • Find a POI
  • Show Route
  • Show Traffic
  • Cancel Route