Můžete upravovat řadu nastavení systému, například hodiny, jas dotykové obrazovky a systémové zvuky.
Missing Image  Stiskněte tlačítko.

Missing Image
Poznámka:  Další nastavení zobrazíte přetažením obrazovky doleva nebo doprava.
Poznámka:  Hodiny můžete nastavit po stisknutí časového údaje na dotykové obrazovce.