POZOR:  Vážné nebezpečí! Nepoužívejte dětské bezpečnostní sedačky upevňované proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno airbagem umístěným před sedadlem!
  POZOR:  Žádným způsobem neupravujte přední část vozidla. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit odpálení airbagů.
  POZOR:  Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a volantem a používejte bezpečnostní pás. Bezpečnostní pás vás udrží v poloze, ve které je dosaženo optimální účinnosti airbagu, pouze v případě, že je řádně zapnutý.   Viz   Sezení ve správné poloze
  POZOR:  Opravy volantu, sloupku řízení, sedadel, airbagů a bezpečnostních pásů vždy svěřte autorizovanému prodejci.
  POZOR:  Do prostoru před airbagy neumísťujte žádné překážky. Nepřipevňujte nic na kryty airbagů nebo nad ně.
  POZOR:  Nevpichujte do sedadla ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození a nepříznivému ovlivnění odpálení airbagu.
  POZOR:  Na sedadlech používejte pouze potahy určené pro sedadla s bočními airbagy. Montáž musí provést autorizovaný prodejce.

Poznámka:  Při odpálení airbagu uslyšíte hlasitý výbuch a vyvalí se oblak neškodného prachu. Jedná se o běžný postup.
Poznámka:  Přední airbag spolujezdce chrání oba cestující na předním dvojitém sedadle.
Poznámka:  Kryty airbagů otírejte pouze vlhkou látkou.