Missing Image
 Spínač se nachází ve schránce v přístrojové desce.Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce se nachází pod ovladači klimatizace.
Deaktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Pokud na předním sedadle použijete dětskou sedačku montovanou proti směru jízdy, je nutné deaktivovat airbag spolujezdce.

  1. Zasuňte klíč do spínače.
Missing Image
  1. Otočte klíček do polohy OFF (vypnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce (OFF). Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Aktivace airbagu spolujezdce
  POZOR:  Po odstranění dětské sedačky je nutné airbag spolujezdce znovu aktivovat.

  1. Zasuňte klíč do spínače.
Missing Image
  1. Otočte klíček ve spínací skříňce do polohy ON (zapnuto).
  1. Po zapnutí zapalování zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce ON. Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.