POZOR:  Dbejte, aby nedošlo k potřísnění pokožky kapalinou a aby kapalina nevnikla do očí. Dojde-li k tomu, opláchněte postižená místa ihned velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.

Missing Image
Pokud je hladina kapaliny do posilovače řízení pod značkou MAX, doplňte kapalinu do posilovače řízení, která odpovídá správné specifikaci. Viz  Capacities and Specifications - 2.0L EcoBlue (77kW/105PS) (YL)/2.0L EcoBlue (96kW/130PS) (YM)/2.0L EcoBlue (125kW/170PS) (YN), 2.0L EcoBlue, Vehicles Built From: 09-01-2017, Van, Double Cab in Van/M1 Bus/Van.  Viz  Capacities and Specifications - 2.2L Duratorq-TDCi (74kW/100PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (92kW/125PS) - Puma/2.2L Duratorq-TDCi (114kW/155PS) - Puma, 2.2L Duratorq-TDCi Diesel, Van, Double Cab in Van/Van. 
Doplnění kapaliny do posilovače řízení
  1. Demontujte uzávěr hrdla nádržky kapaliny posilovače řízení.   Viz   Přehled součástí pod kapotou.    Viz   Přehled součástí pod kapotou
  1. Doplňte kapalinu posilovače řízení po značku MAX. Nepřeplňujte nádržku.
  1. Nasaďte uzávěr hrdla nádržky kapaliny posilovače řízení.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor.