Systém resetujte pouze po výměně motorového oleje a olejového filtru.
Systém resetujte pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu.
Z hlavní nabídky přejděte k položce:

Zpráva  Nápravná opatření 
Settings
Rozbalte nabídku a přejděte na položku následující nabídky. 
Komfort
Rozbalte nabídku a přejděte na položku následující nabídky. 
Oil life reset
Podržte tlačítko OK, dokud se na přístrojovém panelu nezobrazí následující zpráva. 
Hold OK to reset
Oil life reset