Princip fungování
Systém je určen ke sledování určitých jízdních parametrů, které vám pomohou s efektivnější jízdou.   Viz   Ekonomická jízda
Poznámka:  Z úrovně efektivity nevyplývá konkrétní údaj o spotřebě paliva.   Viz   Spotřeba paliva
Poznámka:  Systém udává úroveň efektivity pouze pro aktuální cestu. Po každém zapnutí zapalování systém údaje vynuluje.
Zobrazení hospodárného režimu
Na informačním displeji si můžete zobrazit okamžitou úroveň efektivity, nebo souhrn za celou dosavadní cestu.
Okamžitá úroveň efektivity
Čím větší je zobrazený kroužek, tím větší je okamžitá efektivita. Jakmile je dosaženo maximální efektivity, kroužek se rozsvítí. Úroveň efektivity se průběžně upravuje podle toho, jak efektivně právě jedete.
Okamžitou efektivitu můžete zobrazit tak, že pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolíte tyto položky:

Položka nabídky  Činnost 
MyView
Stiskněte tlačítko Menu. 
Trenér eko jízdy
Stiskněte tlačítko OK

Souhrn cesty
Vypočítaný souhrn cesty se zobrazuje v podobě čtyř barevných sloupců. Společně se zvyšováním vypočítané úrovně efektivity se sloupce posouvají zleva doprava. Sloupce udávají průměrnou efektivitu spotřeby paliva pro zrychlování, zpomalování, rychlost a řazení v průběhu celé aktuální cesty.
Poznámka:  U vozidel vybavených automatickou převodovkou se nezobrazuje sloupec řazení.
Souhrn cesty zobrazíte tak, že pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolíte tyto položky:

Položka nabídky  Činnost 
MyView
Stiskněte tlačítko Menu. 
Trenér eko jízdy
Stiskněte tlačítko OK.Opětovným stisknutím tlačítka zobrazíte souhrn cesty.