Služba hlasových příkazů
S tímto systémem můžete využít funkce vašeho telefonu pro rozpoznávání hlasu a soustředit se tak na řízení.
Missing Image  Stiskněte tlačítko hlasového ovládání na volantu.
Poznámka:  Systém funguje pouze tehdy, když je přes rozhraní Bluetooth připojeno zařízení. Viz  Connecting a Bluetooth Device. 
Poznámka:  Při hlasovém ovládání používejte jazyk nastavený v zařízení.
Poznámka:  Než budete v systému používat službu hlasového telefonu, doporučujeme vám zkontrolovat si datový tarif. Používání aplikací může znamenat poplatky navíc.