Vozidlo můžete zamykat a odemykat ručně pomocí dveřního zámku, klíče nebo dálkového ovládání.
Ručně ovládané dveřní zámky
Ručně ovládaný dveřní zámek se ovládá klikou na vnitřní straně dveří řidiče.
Missing Image
AZatažením za kliku dveře otevřete.
BDojde k odemknutí všech dveří.
CZatlačením zamknete všechny dveře. Pouze dveře řidiče.
Odemykání a otevírání zadních dveří
Zatažením za vnitřní kliku dveří odemknete a otevřete zadní dveře.
Dálkové ovládání
Odemykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém ovládání odemknete všechny dveře. Směrová světla zablikají.
Zatáhnutím za vnitřní kliku ve dveřích řidiče nebo stisknutím tlačítka odemykání na dálkovém ovládání odemknete všechny dveře. Při použití dálkového ovládání zablikají směrová světla.
Zamykání dveří
Missing Image  Stisknutím tlačítka zamykání na dálkovém ovládání zamknete všechny dveře. Opětovným stisknutím tlačítka zamykání provedete dvojité zamknutí všech dveří. Pokud jsou všechny dveře, víko zavazadlového prostoru i kapota zavřené, dveře se znovu zamknou a směrová světla dvakrát bliknou.
Zamykání přibouchnutím
Pokud stisknete kteroukoliv dveřní kliku ve chvíli, kdy jsou otevřeny jiné dveře, klika se nepohne a zůstane v odemknuté poloze.
Chyba při zamykání
Pokud stisknete tlačítko zamykání na dálkovém ovládání ve chvíli, kdy jsou otevřeny kterékoliv dveře, vozidlo se zamkne a okamžitě se znovu odemkne. Pokud tlačítko stisknete do 3 sekund znovu, dvakrát zazní houkačka, aby vás upozornila, že některé dveře nejsou zavřeny správně.
Otevření víka zavazadlového prostoru
Missing Image  Dvojitým stisknutím tlačítka během tří sekund otevřete víko zavazadlového prostoru.
Před jízdou ověřte, že jste víko zavazadlového prostoru zavřeli a že se jeho západka zajistila. Pokud nebude víko zavazadlového prostoru řádně zajištěno, mohou z vozidla vypadnout předměty nebo vám může víko zablokovat výhled.
Automatické opětovné zamčení
Pokud vozidlo odemknete tlačítkem na dálkovém ovládání a do 45 sekund neotevřete žádné dveře, vozidlo se automaticky znovu zamkne a znovu se nastaví alarm.
Funkce automatického odemykání
Funkce automatického odemykání odemkne všechny dveře, pokud:
  • Je zapnuto zapalování, jsou zavřeny všechny dveře a vozidlo se pohybovalo rychlostí vyšší než 20 km/h..
  • Vozidlo zastaví a zapalování je vypnuto nebo přepnuto do polohy zapnutého příslušenství.
  • Do 10 minut od vypnutí zapalování nebo přepnutí do polohy zapnutého příslušenství otevřete dveře řidiče.
Poznámka:  Dveře se automaticky neodemknou, pokud po vypnutí zapalování a před otevřením dveří řidiče vozidlo elektronicky zamknete.
Zapnutí/vypnutí
Poznámka:  Funkci automatického odemykání lze zapnout nebo vypnout. Zapnutí nebo vypnutí této funkce nechte provést u autorizovaného prodejce.
Dvojité zamykání
  POZOR:  Neaktivujte dvojité zamykání, jsou-li uvnitř vozidla cestující nebo zvířata. Po dvojitém uzamčení dveří nelze dveře zevnitř odemknout ani otevřít.

Poznámka:  Pokud aktivujete dvojité uzamknutí vozidla, zatímco jste uvnitř, zapnutím zapalování se můžete vrátit k běžnému zamknutí.
Poznámka:  Vozidlo lze dvojitě zamknout s otevřenými dveřmi zavazadlového prostoru. Funkce dvojitého uzamknutí se aktivuje po zavření dveří.
Dvojité zamykání je součástí ochrany před krádeží, zabraňující otevření dveří zevnitř.
Dvojité zamykání klíčem
Dvojím stisknutím tlačítka zamykání v průběhu tří sekund aktivujete dvojité zamknutí dveří. Pokud jsou všechny dveře, zavazadlový prostor i kapota zavřené, jednou zazní houkačka a směrová světla dvakrát bliknou.
Dvojité zamykání pomocí dálkového ovládání
Missing Image  Stiskněte tlačítko dvakrát během tří sekund.
Zavazadlový prostor
Typ 1
Missing Image
Typ 2
Missing Image
Zadní výklopné dveře uvolníte stisknutím tlačítka odjištění nacházejícího se poblíž spínače osvětlení, pomocí dálkového ovládání nebo pomocí tlačítka na zadních výklopných dveří (je-li součástí výbavy).