Režimy zapalování
Missing Image
Systém bezklíčového startování má tři režimy:
OFF: Zapalování je vypnuto.
  • Aniž byste sešlapovali brzdový pedál, u vozidla se zapnutým zapalováním nebo u spuštěného, avšak nepohybujícího se vozidla jednou stiskněte a uvolněte tlačítko.
ON: Všechny elektrické obvody jsou funkční a rozsvítí se varovné i ostatní kontrolky.
  • Jedenkrát krátce stiskněte tlačítko, nesešlapujte přitom však brzdový pedál.
Start: Spuštění vozidla. Po spuštění vozidla se nemusí spustit motor.
  • Sešlápněte brzdový pedál a poté na libovolnou dobu stiskněte tlačítko. Když je zapnuto zapalování a spuštěno vozidlo, svítí kontrolka v tlačítku.