Missing Image  Vozidlo je vybaveno systémem monitorování tlaku v pneumatikách, který slouží jako pomůcka řidiče. Varovná kontrolka se rozsvěcuje tehdy, jestliže systém zjistí podhuštění alespoň jedné z pneumatik. Pokud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v pneumatikách, měli byste zastavit vozidlo, jakmile to bude bezpečné, zkontrolovat pneumatiky a nahustit je na správný tlak.
Missing Image
Systém měří tlak ve čtyřech pneumatikách a odesílá do vozidla odečtené hodnoty tlaku, které je možno sledovat prostřednictvím informačního displeje.
Jak teplota ovlivňuje tlak v pneumatikách
Za normálních jízdních podmínek se může tlak v pneumatikách zvýšit až o 30 kPa oproti studeným pneumatikám.
Pokud je vozidlo přes noc v klidu, může se tlak v pneumatikách při poklesu okolní teploty snížit až o 20 kPa. Systém porovnává tlak s předepsaným tlakem a pokud se tlak sníží pod tuto úroveň, rozsvítí varovnou kontrolku.
Huštění pneumatik
Při huštění pneumatik nemusí systém zaznamenat změnu okamžitě. Pneumatiky hustěte jen tehdy, když jsou chladné.
Pokud výstražná kontrolka svítí:
  • Ověřte, zda některá z pneumatik není vyfouknutá.
  • Pokud je některá z pneumatik vyfouknutá, proveďte potřebnou opravu.
  • Zkontrolujte tlak v pneumatikách a nahustěte všechny pneumatiky na správný tlak.
  • Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách.
Výměna kol
Po výměně kol vozidla je nutné v systému monitorování tlaku v pneumatikách uskutečnit nové učení snímačů tlaku v pneumatikách. Postupujte při tom následujícím způsobem:
  1. Ověřte, zda jsou všechny pneumatiky nahuštěny na správný tlak. Pokud ne, nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak.
  1. Ponechejte vozidlo v klidu po dobu alespoň 20 minut.
  1. Resetujte systém monitorování tlaku v pneumatikách.
  1. Systém monitorování tlaku v pneumatikách automaticky provede nový postup učení snímačů tlaku v pneumatikách, jakmile s vozidlem uskutečníte přibližně 15minutovou jízdu rychlostí vyšší než 40 km/h